Vår firma

Historien

Efternamnet De Waard är ett begrepp när det gäller blomsterlökar. Företaget J. De Waard och Zn. funnits i drygt 100 år. Grundaren av vårt företag, Jan de Waard, var en pionjär i blomsterlökodling i området av Egmond. Läget nära havet och lätta sandjordar var mycket gynnsamma för  blomsterlökodling. Hans företag blomstrade på tjugotalet och trettiotalet av förra århundradet. Men den ekonomiska krisen och andra världskriget kom ett hårt slag till blomsterlökar. Sedan femtiotalet växte företaget igen, nu under ledning av 6 söner – Jan de Waard fick femton barn – tog verksamheten på nya marknader i Sverige, Tyskland och England.

År 1979 företaget split och bröderna gick skilda vägar. Nico de Waard fortsatte under Fa. J. de Waard & Zn, och tillsammans med sin son Jos främst inriktat på de svenska och tyska marknaderna. Genom åren läggas ockå till andra länder.