Ons bedrijf

De geschiedenis

De familienaam De Waard is een begrip als het om bloembollen gaat. Firma J. de Waard en Zn. bestaat al ruim 100 jaar. De stichter van ons bedrijf, Jan de Waard, bracht als pionier de bloembollenteelt naar de streek rondom Egmond. De ligging vlak aan zee, en de lichte zandgronden bleken zeer gunstig voor de bollenteelt.  Zijn bedrijf bloeide in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw. Maar de economische crisis  en de Tweede Wereldoorlog brachten de bollenteelt een zware slag toe. Vanaf de jaren vijftig groeide het bedrijf weer, Inmiddels geleid door 6 zonen – Jan de Waard had vijftien kinderen – vond het bedrijf nieuwe afzetmarkten in Zweden,  Duitsland en Engeland.

In 1979 is het bedrijf gesplitst en gingen de broers ieder hun eigen weg.  Nico de Waard ging door onder Fa. J. de Waard & Zn, en richtte zich samen met zoon Jos vooral  op de Zweedse en Duitse markt. In de loop der jaren zijn daar andere landen aan toegevoegd